De vier bedrijven onder Groep Bechems hebben eindelijk hun ISO-certificering behaald!

Wat betekent dat concreet?

ISO staat voor International Organization for Standardization, een internationale organisatie waarin experts hun kennis aanwenden om bepaalde normen te ontwikkelen voor quasi elke sector binnen nijverheid, technologie, levensmiddelen, landbouw en gezondheid. Mondo bezit nu tot 2021 een certificaat dat bewijst dat ze beantwoordt aan de specifieke eisen van haar activiteiten.

Wat is het nut van deze certificeringen?

De ISO-certificering legt een aantal normen op. Deze dienen om internationale handel te vergemakkelijken en om vooruitgang te ondersteunen. Voor het bedrijf in kwestie biedt een ISO-certificering dus alleen maar voordelen.

ISO staat voor International Organization for Standardization, of internationale organisatie voor standaardisering. In het Grieks betekent ISO echter “gelijk”. Daarom wordt overal ter wereld deze afkorting gebruikt.